Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι κομμάτι του STEM education.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Το STEM γεφυρώνει την Θεωρητική Γνώση με την Πρακτική Εφαρμογή.

“Οι μαθητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να αντιληφθούν ότι η δική τους ευημερία εξαρτάται από την ποιότητα του πλανήτη και η όποια εκπαίδευσή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε θέματα όπως: την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση της εναπομένουσας βιοποικιλότητας, την προστασία και την πρόσβαση σε πηγές νερού κλπ, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα-προκλήσεις τα οποία όμως έχουν περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιδράσεις. Ένα έθνος με βαθιές γνώσεις όχι μόνο διαβάζει αλλά υπολογίζει, εξετάζει και καινοτομεί.” (https://stem.edu.gr/)

Οφέλη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ, να αντιλαμβάνονται τον πραγματικό κόσμο όπως τον βλέπει μια μηχανή μέσα από μια πληθώρα αισθητήρων και παράλληλα μένουν συνεχώς ενημερωμένα για τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις. Η εκπαιδευτική ρομποτική προωθεί όσο καμία άλλη δραστηριότητα την καινοτομία, εξελίσσει της βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και βοηθάει στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας των μαθητών.

Ομαδική εργασία

Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία. Επικοινωνούν, διαφωνούν, συνεργάζονται και αποκτούν δεξιότητες παρουσίασης μιας λύσης ή επιλογής επιχειρηματολογώντας.

 Επίλυση προβλημάτων

Συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEM και κατά συνέπεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής, είναι το problem solving. Τα παιδιά αναζητούν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες

Η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες γίνεται με βιωματικά projects όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά.

Μηχανική

Τα παιδιά κατανοούν τις απλές και σύνθετες μηχανές και τη λειτουργία τους. Αντιλαμβάνονται έτσι τη χρησιμότητα των καθημερινών μηχανών.

Μαθηματικά

Τα παιδιά μαθαίνουν, μέσα από τις δραστηριότητες, να σκέφτονται αλγοριθμικά. Έτσι ενισχύεται η κριτική τους ικανότητα και βελτιώνεται η συμπερασματική και επαγωγική λογική. Ως εκ τούτου τα μαθηματικά γίνονται ελκυστικά, αφού είναι μέρος της βιωματικής μάθησης.

rb1