Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά - Γερμανικά

Λόγοι για να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα

  • Με την εκμάθηση ξένων γλωσσών διευρύνονται οι πνευματικοί μας ορίζοντες καθώς μας δίνεται τη δυνατότητα να διαβάσουμε ξενόγλωσσα κείμενα και να γνωρίσουμε νέους λαούς, πολιτισμούς, τρόπους ζωής, ήθη και έθιμα.
  • Ως ομιλητές αποκτάμε περισσότερη αυτοπεποίθηση καθώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ποικίλα περιβάλλοντα και προκλήσεις.
  • Ενισχύονται οι νοητικές ικανότητες του εγκεφάλου καθώς η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δρα ευεργετικά στην μνήμη, την νοητική αντίληψη και την παρατηρητικότητα μας.
  • Ανοίγονται δρόμοι για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό και ως εκ τούτου αυξάνεται η δυνατότητα για επαγγελματική ανέλιξη.
  • Διευρύνεται ο κοινωνικός μας κύκλος καθώς αποδεσμευόμαστε από τα φυσικά σύνορα της χώρας μας και γινόμαστε πολίτες του κόσμου.
el_abc1